O nama

Centar za promociju bezbednosti saobraćaja je nevladino udruženje osnovano radi unapređenja bezbednosti saobraćaja kroz naučna i stručna istraživanja, promotivne aktivnosti, edukaciju i stručno usavršavanje, jačanje kapaciteta organizacija koje se bave bezbednošću saobraćaja i razvijanje bezbednog ponašanja u saobraćaju. Organizacija okuplja stručnjake iz oblasti bezbednosti saobraćaja, medija, nevladinog sektora i ostalih institucija koje se između ostalog bave preventivnim aktivnostima u oblasti saobraćaja.