Unapređenje bezbednosti dece kao putnika u saobraćaju u Subotici

U cilju unapređenja znanja, stavova i ponašanja na temu dečijih auto-sedišta i sigurnosnog pojasa, realizovana su sledeće aktivnosti:

1.  Aktivnosti za roditelje: S obzirom da deca, koja stradaju kao putnici, se u najvećoj  meri prevoze sa svojim roditeljima, oni su nam bili glavna ciljna grupa

1.1.         Predavanje za roditelje, u trajanju od 60 minuta, koje je sadržalo teorijski i praktični deo, uz angažovanje 1 predavača i 1 demonstratora. Tokom predavanja roditelji su imali prilike da se upoznaju sa problemom stradanja dece kao putnika u saobraćaju, zakonskim okvirima, ulozi i značaju sigurnosnih pojasa i auto-sedišta, kategorijama auto-sedišta po uzrasnim kategorijama, najčešćim greškama i zabludama roditelja, kao i pravilnim korišćenju auto-sedišta. Predavanja su realizovana za roditelje koji su prisustvovali podeli auto-sedišta od strane Grada Subotice, kao i za buduće roditelje u okviru Škole za trudnice. Ukupno je realizovano 6 predavanja.

Predavač: Marijana Jovanović, dipl.ing.saobraćaja, instruktor za auto-sedišta

Demonstrator: Marina Spasić, dipl.ing.saobraćaja, savetnik za auto-sedišta

1.2.         Javne akcije besplatnog pregleda dečiji auto-sedišta namenjene su bile svim roditeljima i ostalim zainteresovanima koji su žele da provere da li auto-sedište koje koriste odgovara uzrastu njihovog deteta, da li je sedište pravilno postavljeno u vozilu i da li je njihovo dete pravilno vezano. Akcije su podrazumevale angažovanje 4 obučena savetnika za dečija auto-sedišta. Realizovane su ukupno 2 akcije.

2. Edukacija za medicinske radnike: Zdravstveni radnici su većini roditelja glavni autoritet i prvi izvor informacija o pitanjima koja se tiču zaštite zdravlja njihove dece. Znanje stečeno tokom ovog kursa kroz razmenu informacija, demonstracije i uvežbavanje praktičnih veština pomoći će zdravstvenim radnicima da u svom kontaktu s roditeljima postanu vodeći resurs informacija i nosioci smanjenja broja stradale dece kao putnika u saobraćaju u Srbiji.

U okviru projekta je realizovan 1 akreditovani sastanak I kategorije u Zavodu za javno zdravlje Subotice na temu: „Prevencija povrede dece kao putnika u vozilima“.

Predavači su bili: dr Mirjana Tošić, Marijana Jovanović, Marina Spasić. Svi prisutni zdravstveni radnici su dobili po 2 boda i sertifikate kao potvrda prisustva.