U Novom Sadu otvorena prva kancelarija za dečja auto-sedišta u Srbiji

Kancelarija je otvorena sa ciljem da svim roditeljima pruži neophodne informacije u vezi sa sa pravilnim korišćenjem dečijih auto-sedišta. Uz to, aktivnostima kancelarije će 60 dečijih auto-sedišta kategorije 0+ (0-13kg) biti ustupljeno besplatno, samohranim roditeljima i roditeljima sa niskim primanjima, koji imaju obavezu da sedišta vrate kada ih deca prerastu, kako bi mogla dalje da se koriste. Uslov da se roditelji prijave za dobijanje auto-sedišta je da odslušaju predavanje o pravilnoj upotrebi i da imaju automobil u vlasništvu ili saglasnost o korišćenju vozila. 

Kancelarija je deo projekta „Bezbednost se uči pre prvih koraka – Kancelarija za dečija auto-sedišta“, koji realizuje Centar za promociju bezbednosti saobraćaja, uz finansijsku podršku NIS-a, a u okviru programa „Zajednici zajedno“. Projekat su podržali i Grad Novi Sad i Dom zdravlja „Novi Sad“, koji je obezbedio prostorije u Domu zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ (ulica Zmaj Ognjena Vuka 19, odeljenje pedijatrije, ulaz iz ulice Kralja Petra).

Istraživanje koje je sproveo Centar za promociju bezbednosti saobraćaja pokazalo je da se više od 90% dečijih auto-sedišta neispravno koristi. Kao najveći problem, uočeno je da deca nisu pravilno pričvršćena u sedištu, da sedišta nisu pravilno postavljena u automobilima, kao i to, da sedišta koja se koriste ne odgovaraju uzrastu deteta.

Edukovani savetnici za dečija auto-sedišta će roditeljima biti na raspolaganju ponedeljkom, sredom i petkom od 17 do 19 časova, kao i subotom od 11 do 13 časova, a sve informacije u vezi sa pravilnim korišćenjem sedišta za decu, kao i uslovima za prijavljivanje za besplatno korišćenje sedišta nalaze se na adresi www.autosedista.org

KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA BESPLATNO KORIŠĆENjE AUTO-SEDIŠTA?

Svi (budući) roditelji čija pojedinačna primanja su ispod 40.000 dinara ili samohrani (budući) roditelji. U trenutku predaje dokumentacije dete ne sme biti starije od mesec dana, odnosno ako su u pitanju budući roditelji trudnica treba da bude najmanje u sedmom mesecu trudnoće. Neophodno je da se pre prijave odsluša predavanje o značaju i pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta koja će biti realizovana u okviru Školice za trudnice Doma zdravlja „Novi Sad“. Roditelji i budući roditelji koji žele da se prijave, a ne pohađaju Školicu za trudnice, mogu se prijaviti na mejl centarpbs@gmail.com, te će za njih biti organizovana dodatna predavanja u terminima koji će naknadno biti određeni. 

PO KOM KRITERIJUMU ĆE SE DODELjIVATI AUTO-SEDIŠTA?

Na osnovu podnete dokumentacije će se izračunati prosek primanja po članu domaćinstva, tako da će najniži prosek primanja po članu domaćinstva biti kriterijum za odabir. Praviće se presek na kraju svakog meseca u periodu od decembra 2016. godine do marta 2017. godine i 15 prijavljenih sa najnižim primanjima u tom trenutku će dobiti na besplatno korišćenje dečije auto-sedište, koje će biti u obavezi da vrati nakon što dete preraste to auto-sedište. Roditelji koji jednom predaju dokumentaciju, u slučaju da u prvom krugu ne dobiju auto-sedište, ne moraju ponavljati prijavu već se uzimati njihove prijave u obzir i za svaki sledeći presek. 

ŠTA JE NEPHODNO OD DOKUMENTACIJE?

  1. Potvrda o odslušanom predavanju u vezi sa pravilnom upotrebom auto-sedišta
  2. Fotokopije ličnih karata svih članova domaćinstva (za decu fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih)
  3. Fotokopija saobraćajne dozvole (za roditelje koji nisu vlasnici automobila neophodna je i saglasnost vlasnika automobila o korišćenju)
  4. Potvrde o visini primanje za zaposlene članove domaćinstva, ili potvrde o nezaposlenosti za nezaposlene, a radno sposobne članove domaćinstva
  5. Ukoliko se radi o budućim roditeljima, dokaz o dužini trudnoće


SVA DOKUMENTACIJA SE PREDAJE LIČNO U KANCELARIJI ZA AUTO-SEDIŠTA.